foto vydavateleVydavatelské činnosti jsme se začali věnovat v roce 2005. Jako vlajková loď byl na trh uveden titul Svět obchodu. Nebylo to lehké období, vstoupili jsme na trh, kde vládla silná konkurence. Díky elánu vydavatele, důvěře obchodních partnerů, houževnatosti redaktorů a obchodníků jsme mohli naše portfolio během let postupně rozšiřovat. Nyní máme v portfoliu několik odborných a lifestylových titulů a jsme hrdi na to, že jsme ryze české nezávislé vydavatelství.

Velké díky za spolupráci patří našim partnerům, čtenářům, inzerentům a kolegům z redakce.

Jarka Chudá
vydavatel

Aktuality z našich titulů

Miroslav Kubec: Doba si žádá nový přístup k podnikání

Category: Osobnosti

2020-06-02 - O důsledcích koronavirové pandemie na pohostinství v Česku jsme hovořili s Miroslavem Kubecem, prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (AKC ČR). Jak to vidí dál a co je potřeba změnit? Provozovatelé restaurací v Česku nevytvářejí dostatečné finanční rezervy, aby se jim podařilo bez finanční podpory státu či bankovních úvěrů překlenout několikaměsíční uzavření podniků kvůli koronaviru. Byla podle Vás státní podpora dostačující? Gastronomie v tomto roce prochází zatěžkávající zkouškou, jejímž výsledkem by mělo být přehodnocení principů podnikání. Státní podpora je spojena s jedním velkým otazníkem, protože na důsledky koronavirové pandemie jsme připraveni nebyli. Tento razantní zásah do podnikání nikdo nečekal. Všichni jsme dostali lekci, která nás donutila se zastavit a nastavit nové modely fungování. Je potřeba se zamyslet nad tvorbou rezerv. Já osobně jsme velmi šťastný, že pracuji v podniku se silným zázemím. V Grandhotelu Pupp jsme tak čas uzavření hotelu využili pro rekonstrukci vnitřních prostor. Mnoho majitelů se na věc adaptovalo a zavedli alespoň výdej přes okénko. Máte od nich zpětnou vazbu na kolik byl výdej úspěšný? Někteří provozovatelé díky službě take-away udrželi svůj podnik v běhu, jiní k výdeji přes okénko přistupovali nezištně. V zásadě šlo o to udržet kuchyň v chodu. Velmi povedený koncept rozvážky jídel předvedli například Martin Jiskra ze Zájezdního hostince u Jiskrů či kolegové z Alcronu. Nicméně tento koncept určitě nebyl schopen nahradit výši tržeb za běžného chodu restaurace. Mluví se o době e-commerce. Je na to připravená naše gastronomie? Podle mě krásně funguje prodej dílčích potravin a jejich následná rozvážka do domácností. Což v době pandemii potvrdily rostoucí příjmy z e-shopů. Hlavně retail měl žně. Nejsem si ovšem jistý, že by to bylo spásným řešením pro gastro podniky. Síla restaurací spočívá v osobním přístupu k hostům. Stejně jako na baru, tak i v restauraci klient vyhledává zážitek, a ten mu žádná dovážková služba neposkytne. Do e-commerce ovšem spadá i elektronický marketing, na který by se provozovaté restaurací určitě měli zaměřit. Angažovala se AKC ČR při vyjednávání s vládou ohledně podpory podnikatelů v rámci pohostinství? Jednoznačně. Vytvořili jsme společně se zástupci oborových asociací poradenský tým, který představitelům Vlády tlumočil potřeby a východiska pro zachování chodu podniků působících v cestovním ruchu. Co by jste doporučil podnikatelům, aby se jejich podnikání úspěšně nastartovalo? Je potřeba si zachovat optimismus a nepropadat beznaději. Je jasné, že start nebude jednoduchý i přes prvotní nadšení. Je potřeba se více věnovat marketingu, vyčlenit finance na zviditelnění a doporučil bych také více sledovat konkurenci. Připravuje Asociace kuchařů a cukrářů nějaké projekty na podporu gastronomie v Česku? I my jsme byli nuceni celou řadu seminářů a soutěží pozastavit. Nicméně jsme ve spojení s našimi členy a obchodními partnery, kterým jsme v této těžké době k dispozici. S jistotou mohu říci, že v polovině listopadu se uskuteční k třicátému výročí obnovení AKC ČR slavnostní ples v Grandhotelu Pupp, kde se setkáme s kolegy z branže. Pevně věřím, že tato společenská událost bude zároveň takovým symbolickým začátkem nové a úspěšné éry v pohostinství. Text: Svět horeca, červen 2020 Foto: Miroslav Kubec Příspěvek Miroslav Kubec: Doba si žádá nový přístup k podnikání pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Naším úkolem je co nejrychleji nastartovat poptávku

Category: Cestování

2020-06-02 - Kvůli koronavirové pandemii se cestovní ruch nachází v ekonomické krizi, která má neblahý dopad na ztrátu pracovních míst a příjmy do státního rozpočtu. Dle průzkumu společnosti Economic Impact může schodek činit více než 50 %  ve srovnání s předchozím rokem. O podpůrných programech na oživení trhu jsme hovořili s Janem Hergetem, ředitelem státní agentury na podporu turismu CzechTourism. Koronavirus má neblahý celosvětový dopad na cestovní ruch. Jak velký propad můžeme v Česku očekávat v rámci incomingu pro tento rok? V loňském roce se celková spotřeba za služby cestovního ruchu vyšplhala na 300 miliard korun. To jsou peníze, které domácí i zahraniční návštěvníci utratili za ubytování, jídlo, dopravu nebo vstupy do památek, na sportoviště a do kulturních a podobných zařízení. Z průzkumu, který pro agenturu CzechTourism zpracovala společnost Economic Impact vyplývá, že pokud se povede rozpohybovat cestovní ruch před prázdninami, tak ekonomika přijde o 142 miliard a do státního rozpočtu přiteče o 60 miliard méně. Bohužel hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu. Varianta, která počítá s oživením cestovního ruchu až v září, po skončení hlavní turistické sezóny, je ještě hrozivější. Propad cestovního ruchu o více než 200 miliard, propad příjmů státního rozpočtu o 85 miliard a ztráta 140 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu. Jaká jsou podle vás vhodná revitalizační opatření pro hotely? Kromě vládních opatření, kterými se chrání zaměstnanost a finanční stabilita hotelů a dalších podnikatelských subjektů působících v sektoru cestovního ruchu, je potřeba se připravit na opětovné nastartování cestovního ruchu. Úkolem CzechTourism je co nejrychleji nastartovat poptávku. A to jak tu domácí, tak i zahraniční (pokud to otevřené hranice dovolí). Důležitá také bude prevence proti nákaze. Hotely a restaurace budou zavádět preventivní opatření, kterými budou chránit zdraví svých hostů a zaměstnanců. Bude spouštět CzechTourism projekty na podporu domácího cestovního ruchu? Chystáme marketingovou kampaň, do jejíhož konceptu se mohou zapojit regiony. Cílem je podpořit zájem o cestování po Česku, představit méně navštěvovaná místa a prodloužit sezónu. První vlna kampaně #světovéČesko poběží na vlastních kanálech agentury CzechTourism (web, sociální sítě a portál kudyznudy.cz), v televizi a v rádiích zhruba od poloviny května. Před prázdninami a během nich budeme propagovat především méně navštěvovaná a neobjevená místa v Česku, oblíbené turistické destinace naopak zviditelníme v září a říjnu, abychom jim pomohli prodloužit sezónu. Speciální pozornost budeme také věnovat krajským městům, protože těch se nejvíce dotýká úbytek zahraničních turistů. Kampaň by měla oslovit dvě třetiny populace Česka, které s dovolenou váhají (zdroj: IPSOS pro CzechTourism), a motivovat je k tomu, aby ji strávili v Česku. Mohou očekávat podnikatelské subjekty finanční podporu od státu i po ukončení nouzového stavu? To je otázka na ministerstvo průmyslu, které podporu podnikatelům řídí. Vláda si je dobře vědoma, že cestovní ruch je důležitým aspektem české ekonomiky, pomáhá ji diverzifikovat, má rostoucí tendenci a je důležitým zaměstnavatelem. Vláda podniká takové kroky, aby ochránila tento sektor ekonomiky před negativními dopady nákazy covidem-19. Byly podle vás postupy rozvolňování nastaveny správně? Mám tím na mysli dřívější otevření hobby marketů či nákupních center. Opatření vlády za účelem ochrany veřejného zdraví připravují odborníci a v boji proti covidu-19 je potřeba řídit se jejich radami. Důležité je také opatření vysvětlovat a podrobit veřejné diskusi — to je v demokratické společnosti normální a vítané. Já odborníkem na veřejné zdraví nejsem, a tudíž se řídím doporučeními vlády, která sestavili epidemiologové. Není ale na mně, abych to soudil. Zejména, když opatření zafungovala! Na jakou marketingovou podporu by se měli podle vás hoteliéři a provozovatelé restaurací nyní zaměřit? Mám ohromný respekt před hoteliéry a provozovateli restaurací v této těžké době, kdy zápasí o vlastní existenci. Agentura, kterou řídím, se bude do posledního dechu snažit pomoci zvýšit poptávku po jejich službách a přenést příklady dobré praxe, jak si v hotelnictví a restauračním businessu pomoci v době covidu-19. Text: Svět HORECA, červen 2020 Foto: CzechTourism, Jan Herget   Příspěvek Naším úkolem je co nejrychleji nastartovat poptávku pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

RATIONAL představuje nové produkty online

Category: Gastronomie

2020-05-05 - Od 6. května 2020 začíná velká virtuální inovační cesta od společnosti RATIONAL. Specialisté na tepelnou úpravu pokrmů předvedou exkluzivně online v průběhu následujících pár týdnů skutečný ohňostroj inovací. Každý produkt bude podrobně a zábavně představen ve videu. Specializovaným prodejcům a gastro projektantům bude poskytnut přístup k exkluzivním náhledům, o kterých budou předem informováni emailem. Koncoví uživatelé a další partneři jsou také vítáni, aby se zapojilli do inovační cesty; přístup jim bude poskytnut záhy. Ti, kteří chtějí mít vždy nejnovější informace a nechtějí nic zmeškat, se můžou registrovat k odběru newsletteru na rational-online.com. Vše bude probíhat v květnu a červnu 2020. Text a foto: Rational   Příspěvek RATIONAL představuje nové produkty online pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Ostravský Outlet Arena Moravia plánuje své znovuotevření

Category: Retail news

2020-04-23 - Ostravský Outlet Arena Moravia (OAM) plánuje na pondělí 27. dubna své znovuotevření pro veřejnost. Splňuje, jako jedno z mála nákupních center v ČR, podmínku Vlády ČR, podle které v dubnu mohou otevřít pouze obchody, které mají venkovní vchod a velikost prodejen do 200 m2. Ostatní ostravská nákupní centra budou zavřena dle současného nařízení až do 8. června. Oficiální znovuotevření OAM bude probíhat ve třech vlnách. V první vlně v dubnu otevřou prodejny do 200 m2 či prodejny, které sníží svou prodejní plochu na hranici 200 m2. Druhá vlna proběhne 11. května, kdy otevřou prodejny do 1 000 m2 a v poslední třetí vlně 25. května bude otevřeno celé OAM včetně gastro provozoven s prodejem přes výdejní okénko a na venkovních zahrádkách. V pondělí 27. dubna se bude dle plánu otevírat 34 jednotek, neboli větší polovina celého areálu OAM. Mezi znovuotevřenými značkami jsou Benneton, Fann Parfumerie, Gas, Hannah, klenoty Aurum, Home&Cook, Pompo a mnoho dalších. Všechny obchody počítají s bezpečnostním preventivním opatřením – odstupem 2 m a nošením roušek po celou dobu nákupu. Roušky budou stejně jako dezinfekce k dispozici v areálu a na prodejnách. Počet nakupujících lidí v každé prodejně v jeden okamžik bude limitován dle nařízení vlády, zkušební kabinky budou častěji dezinfikovány. I přes dopad koronavirové infekce plánuje letos OAM rozšiřování svého portfolia o nové značky a další investice do celého areálu. Rovněž se těší na pořádání akcí, o jejichž budoucnosti rozhodnou opatření vlády v boji proti COVID-19. „Omezení provozu jednotek velmi zpomalilo expanze nových značek. Plánovaná otevření byla posunuta. Pevně věříme, že nové nájemce se značkami světového renomé přivítáme ještě v tomto roce,“ říká Petr Leder, ředitel OAM. Zároveň dodává, že OAM nachystala pro současné nájemce finanční podporu. „Všem našim nájemcům jsme nabídli finanční balíček v podobě snížení nájemného či prominutí úroků za prodlení.“ Protože není možné vyjet za hranice a zahraniční zákaznicí představují přibližně 20 % tržeb OAM, doufá vedení OAM, že tyto nakupující nahradí zákazníci z tuzemska. I tak však OAM očekává propad tržeb v přibližné výši právě 20 %. Ohledně možné žádosti o pomoc u vlády čeká OAM na jasné stanovisko Vlády ČR.  „U nás nakupujete pod širým nebem, což je samo o sobě velkým kladem. Už se těšíme, až se zase vše uvede do normálního chodu. Bezpečnost je u nás na prvním místě stejně tak, jako pohodlí zákazníků a příjemná atmosféra při nakupování,“ říká Šárka Kreissová, marketingová manažerka OAM a dodává: „V ostravském outletu nakoupíte sportovní, volnočasové, elegantní a luxusní módu, přírodní kosmetiku, šperky, prémiové cukrovinky či vybavení do vaší domácnosti a mnoho dalšího. Vezměte si proto s sebou roušku a přijeďte se připravit společně s námi na jaro a léto!“   Foto:  Outlet Arena Moravia Příspěvek Ostravský Outlet Arena Moravia plánuje své znovuotevření pochází z Svět Obchodu

Source: Svět obchodu

Zachraň hotel

Category: Hotelnictví

2020-04-09 - Projekt se jmenuje Zachraň hotel a jeho hlavní motto je: Lidé pomáhají hotelům, hotely pomáhají zdravotníkům, zdravotníci pomáhají lidem. Téměř všichni lidé pracující v hotelnictví momentálně řeší existenční problémy. Hotely musí být zavřené a spousta majitelů stojí před rozhodnutím, zda s podnikáním vůbec dál pokračovat. I přes tyto problémy se někteří z nich rozhodli pomáhat lidem, kteří stojí v prvních liniích v boji proti koronaviru (poskytnutím nouzového ubytování, šitím roušek, rozvážením nákupů, vařením jídla atd.). A projekt Zachraň hotel si bere za cíl tuto vzájemnou spolupráci a pomoc propojit a znásobit – na jedné platformě tak spojujeme zdravotníky s hotely, které jim mohou nabídnout nouzové ubytování, dále hotely s jejich budoucími hosty, kteří je nyní mohou podpořit nákupem poukazu na ubytování a nakonec dát naději zdravotníkům, kteří uvidí, že v tom nejsou sami a budou mít další sílu a energii pomáhat nám všem. To vše se děje na webu www.zachranhotel.cz. Příspěvek Zachraň hotel pochází z Svět HG

Source: Svět H&G

Aktuality z vydavatelství

 • Pozvánka na veletrh Top gastro&hotel

  Přidáno 13.2.2019

  Zveme vás tímto na veletrhy Top gastro&hotel a Holiday World, které proběhnou od 21.-24.2.2019 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Naše redakce má stánek č.: LK88. Těšíme se na shledání!

 • Moderní jídelna - nový titul!

  Přidáno 16.8.2018

  V roce 2018 jsme do našeho portfolia zařadili nový titul Moderní jídelna, jehož cílovou skupinou jsou velkovývařovny typu: jídelny ve školách, školkách, domovech seniorů a firmy zajišťující firmní stravování. Bude vycházet 2x ročně - vždy před začátkem školního roku. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte naši redakci.

 • Nový web 1prg.cz

  Přidáno 16.8.2018

  V září 2018 jsme nasadili nový firemní web www.1prg.cz, který efektivně prezentuje naše tituly Svět H&G, Svět HORECA, Svět BARMANŮ, MODERNÍ JÍDELNA, Svět 55plus. Navíc je i zpravodajsky! Shromažďuje aktuality z našich webů www.svethg.cz a www.svetobchodu.cz. Nově jsme zde připravili i rubriku: Aktuality z vydavatelství. Věřímě, že tato změna bude přín...

Více »

Naše gastro magazíny patří k nejstarším B2B titulům na tomto trhu a jsou respektovány mnoha odborníky, kteří se na jejich obsahu chtějí podílet. Zastoupení vydavatelství nechybí na žádném významném oborovém veletrhu nebo gastronomické akci.

SVĚT H&G

SVĚT H&G je B2B magazín určený managementu hotelnictví a pohostinství v Česku (79% nákladu) a na Slovensku (21% nákladu). Již 13 let jej odebírají hoteliéři, majitelé a provozní restaurací, kaváren, barů, F&B manažeři, šéfkuchaři, šéfcukráři, barmani a baristé. Na trhu je titul distribuován formou předplatného + direct mailu + mailingu. Součástí každého vydání časopisu Svět H&G je magazín Svět BARMANŮ, který je určen pro bary, jejich majitele a personál. Exkluzivně jej vydáváme ve spolupráci s českou barmanskou asociací. Časopis Svět H&G vychází 4x ročně.

SVĚT HORECA

SVĚT HORECA jsou B2B noviny, které jsou určeny managementu hotelnictví a pohostinství v Česku (79% nákladu) a na Slovensku (21% nákladu). Noviny odebírají je hoteliéři, majitelé a provozní restaurací, kaváren, barů, F&B manažeři, šéfkuchaři, šéfcukráři, barmani a baristé. Na trhu je titul distribuován formou předplatného + direct mailu + mailingu. Noviny SVĚT HORECA vycházejí 4x ročně a jednotlivá vydání se střídají s magazínem SVĚT H&G.

Inzerce »

Ukázkové číslo moderní jídelny

Moderní jídelna

Moderní jídelna jsou první B2B noviny určené pro velkokapacitní kuchyně a jídelny ve školách, školkách a domovech seniorů. Jdou určeny pro majitele a vedoucí pracovníky v rámci společností poskytujících firemní a závodní stravování. Noviny vycházejí 2x ročně.

Inzerce »

SVĚT BARMANŮ

Pro Českou barmanskou asociaci vydáváme titul Svět barmanů, který je součástí každého vydání magazínu Svět H&G. Svět barmanů je určen pro majitele a provozovatele barů, provozní, barmany, baristy.

Inzerce »

SVĚT OBCHODU

Svět obchodu jsou B2B noviny cílené na retail. Vycházejí 4x ročně a jsou zasílány na nezávislé obchodníky, obchodní řetězce, velkoobchody, dodavatele a oborové organizace. Mapují maloobchodní trh a pravidelně přinášejí informace o produktových novinkách, marketingových strategiích a prodejních konceptech. Nedílnou součástí novin jsou rozhovory s osobnostmi a názory odborníků. Titul Svět obchodu je určený pro vyšší a top management obchodů, obchodních sítí a řetězců zodpovídající za řízení a tvorbu sortimentu, podporu prodeje a zavádění nových výrobků na trh, marketing, reklamu a logistiku.

Inzerce »

SVĚT 55plus

SVĚT 55plus jsou B2C noviny určené pro aktivní seniory a jejich blízké, kteří se zajímají o dění kolem sebe.  Přináší rozhovory se známými osobnostmi, odborné poradenství a představuje trendy a novinky na trhu. SVĚT 55plus si klade za cíl zprostředkování efektivní komunikace mezi seniory, jejich rodinou a přáteli, poskytovateli služeb, produktů a jejich výhodných nabídek.

SVĚT 55+ je na území České republiky distribuován prostřednictvím distribučních míst: lázeňská zařízení, oční kliniky, univerzity třetího věku, domovy pro seniory, kluby seniorů, senior pointy. Během roku je navíc k dispozici návštěvníkům a vystavovatelům v rámci veletrhů zacílených na volný čas a seniory.

Inzerce »